INFORMACJE ORGANIZACYJNE

WAŻNE DATY

do 15.01.2021 r. WCZESNA REJESTRACJA

 • rejestracja do udziału w konferencji,
 • wniesienie opłaty konferencyjnej kwocie 700 PLN,
 • PRELEGENCI:
  • zgłoszeniem tematu i streszczeniem wystąpienia,

do 12.02.2021 r.

 • PRELEGENCI: nadesłanie pełnego tekstu referatu przedstawianego na konferencji, który zostanie opublikowany w materiałach konferencyjnych,

do 29.01.2021 r.

 • nadesłanie przez prelegentów prezentacji w formacie Power Point (….pptx) 

do 13.03.2021 r. PÓŹNA REJESTRACJA

 • rejestracja do udziału w konferencji 
 • wniesienie opłaty konferencyjnej kwocie 850 PLN,
 • PRELEGENCI:

28.03.2021 r.

 • ok. godziny 12.00 planowany wyjazd autokaru z Warszawy.

29.03.2021 r.

 • rozpoczęcie konferencji

31.03.2021 r.

 • zakończenie konferencji
 • o godzinie 13.15 planowany wyjazd autokaru do Warszawy.

OPŁATY

Koszt uczestnictwa jednej osoby:

 • opłata do 15.01.2021r.   kwota 700 zł
 • po 15.01.2021 r.  kwota 850 zł

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto bankowe współorganizatora konferencji:

Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

ul. 11-go listopada 17/19

03-446 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.

Nr rachunku: 89 1050 1025 1000 0022 7545 6594

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek „Epimilitaris 2021”.

REJESTRACJA

Rejestracji na konferencję należy dokonać wypełniając formularz rejestracyjny online dostępny na stronie www.srwo.org.pl,

ZAKWATEROWANIE

Zakwaterowanie we własnym zakresie.

Organizator poleca hotel Zamek-Ryn ****, gdzie będą odbywały się sesje, posiłki oraz impreza towarzysząca. www.zamekryn.pl

Na hasło EpiMilitaris 2021 mogą państwo zarezerwować pokoje w następujących cenach:

 • Nocleg w pokoju 1-osobowym 320 zł/brutto/doba ze śniadaniem,
 • Nocleg w pokoju 2-osobowym do pojedynczego wykorzystania 400 zł/brutto/doba ze śniadaniem,
 • Nocleg w pokoju 2-osobowym 460 zł/brutto/doba ze śniadaniem (za 2 osoby),

Ceny zawierają podatek VAT

WARUNKI  REZYGNACJI 

Do 15.01.2021 istnieje możliwość bezkosztowej rezygnacji z udziału w konferencji. Po upływie tego terminu rezygnacja lub nieobecność na konferencji powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie rachunku wystawionego przez Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych.

Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres: k.klimczyk@srwo.org.pl

Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w konferencji można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu konferencji.

W CZASIE TRWANIA KONFERENCJI ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

 • wyżywienie (3 obiady, 2 kolacje),
 • przerwy kawowe (12,13 października),
 • udział we wszystkich sesjach panelowych,
 • materiały konferencyjne,
 • tłumaczenie symultaniczne z j. angielskiego na wybranych panelach,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • transport z Warszawy do Rynu i z powrotem (dla zainteresowanych).

INFORMACJE DLA AUTORÓW

 • autorzy referatów mają możliwość publikacji, swoich artykułów w materiałach konferencyjnych, z numerem ISBN. Ostateczny termin przesyłania referatów upływa 12.02.2021 r. Należy je przesłać na adres epimilitaris@srwo.org.pl