VIII KONFERENCJA NAUKOWA EPIMILITARIS 2021

Epidemiologia i Bezpieczeństwo CBRN – Innowacje, technologie, praktyka.

29-31 marca 2021, r.  Hotel „Zamek Ryn”.

Szanowni Państwo,

Organizatorzy:                                                                                              

 1. Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP,
 2. Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych,
 3. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
 4. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej

Partner wspierający:

1.Polskie Przygotowania Obronne

serdecznie zapraszają Państwa, na kolejną, ósmą edycję Konferencji Naukowej „Epimilitaris”, zatytułowanej „Epidemiologia i Bezpieczeństwo CBRN – Innowacje, technologie, praktyka”, która odbędzie się w dniach 29-31 marca 2021 r. w Hotelu „Zamek Ryn”.

W tym roku program będzie obejmował następujące zagadnienia:

 1. Epidemiologia chorób zakaźnych będących czynnikami broni biologicznej.
 2. Epidemiologia chorób niezakaźnych, zagrażających zdrowiu służb mundurowych.
 3. Zagrożenia dla zdrowia publicznego. Doświadczenia z ostatnich lat, analizy, wnioski, propozycje – epidemie, awarie infrastruktury krytycznej.
 4. Rozpoznanie zagrożenia użycia broni masowego rażenia (BMR). Monitoring zagrożeń, rozpoznanie środowiskowe, wywiad medyczny.
 5. Identyfikacja czynników CBRN. Procedury, techniki, nowe technologie.
 6. Postępowanie w rejonie skażonym. Forensic, triage, aspekty środowiskowe. Ratownictwo medyczne w rejonie skażenia. Ewakuacja medyczna z rejonu skażonego.
 7. Szpital jako etap postępowania z pacjentem skażonym i wysoce zakaźnym.
 8. Przygotowania w zakresie bezpieczeństwa CBRN.
 9. Zarządzanie sytuacją kryzysową po zdarzeniu z użyciem czynników CBRN.
 10. Przywracanie zdolności po działaniach hybrydowych (Resilience in Hybrid War).
 11. Problemy bezpieczeństwa we współczesnej nauce bezpieczeństwa.
 12. Pozamilitarne przygotowania obronne i zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego.
 13. Ochrona zdrowia jako element krytycznej infrastruktury państwa.
 14. Nowoczesne techniki i technologie wspierające bezpieczeństwo narodowe.

Celem Konferencji jest wymiana i poszerzenie wiedzy w zakresie epidemiologii oraz bezpieczeństwa CBRN, w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego dla zdrowia publicznego w przypadku epidemii naturalnych ale także po użyciu czynników CBRN. Tematyka dotyczy szerokiego zakresu działań podejmowanych w całym procesie reagowania na zagrożenie: przygotowania i profilaktyki, czynności wczasie zdarzenia, ale również po jego wystąpieniu.

W programie została również przewidziana część na organizację warsztatów tematycznych. Zaproszeni do ich prowadzenia zostali przedstawiciele służb mundurowych z kraju oraz zagranicy (USA, Czechy, Słowacja).

Jak co roku uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne. Doniesienia naukowe zostaną opublikowane w publikacji konferencyjnej z nr ISBN.

Zapraszam na stronę internetową https://creszrp.wp.mil.pl/pl/ oraz www.srwo.org.pl, gdzie będą zamieszczane aktualne, niezbędne informacje wraz z rejestracją elektroniczną, wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy online.

Sprawy organizacyjne:

 1. Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych
 1. Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP

Powrót do strony głównej