W bezpiecznym kraju - bezpieczny dom

O nas

O nas

STOWARZYSZENIE

RUCH WSPÓLNOT OBRONNYCH

ul. 11 Listopada 17/19, 03-446 Warszawa

KRS: 0000120154 REGON: 017433059 NIP: 5262654159

Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych z siedzibą w Warszawie powstało w roku 2001 jako inicjatywa społeczna skierowana na inicjowanie i prowadzenie działalności na rzecz kształtowania świadomości obronnej i bezpieczeństwa obywateli jako najważniejszego zadania w odbudowie suwerenności polskiej

W działaniu „SRWO” pragnie być rzecznikiem inicjatyw prowadzenia przemian w Systemie Bezpieczeństwa Państwa w kierunku systemu otwartego, obywatelskiego, w którym liczy się energia środowisk lokalnych i chęć służenia współobywatelom.

Idea powstania Stowarzyszenia powstała w środowiskach, zaniepokojonych stałym obniżaniem się poczucia bezpieczeństwa obywateli oraz społeczności lokalnych. Twórcy Stowarzyszenia, pragną działać w kierunku jednoczenia wysiłków wszystkich tych, którzy pojmują sens i dostrzegają korzyści z działalności na rzecz ochrony i obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego  wszystkich uczestników życia społecznego w zgodnej współpracy z administracją rządową i samorządową, siłami zbrojnymi oraz innymi służbami i inspekcjami państwowymi. 

Mottem przewodnim „Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych” jest myśl:
W BEZPIECZNYM KRAJU – BEZPIECZNY DOM, a celem działania jest aktywizowanie wspólnot lokalnych, uświadamianie występowania zagrożeń w ich otoczeniu, ukazywanie sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom i minimalizowania ich skutków, a także organizowanie wolontariatu do udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych i groźnych awarii technicznych, oraz uczenia organizowania samoobrony społecznej w sytuacjach zagrożeń terrorystycznych i cyberterrorystycznych. Naszym celem jest także nieustanne podnoszenie kompetencji zarówno w dziedzinie naukowej, jak i szkoleniowej.

Od 2003 roku Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych współpracuje w ramach porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Stowarzyszenie Ruch
Wspólnot Obronnych
ul. 11 Listopada 17/19

03-446 Warszawa

Powered by: EGovt Template - Mad UX © 2020. All Rights Reserved - SRWO 2021