W bezpiecznym kraju - bezpieczny dom

EPIMILITARIS 2022 – więcej

EPIMILITARIS 2022 – więcej

Szanowni Państwo!

W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną podjęliśmy decyzję o kolejnej zmianie terminu ósmej edycji Konferencji Naukowej Epimilitaris na kwiecień 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tematyką konferencji, która ma okazję stać się forum dla dyskusji na tematy niesłychanie ważne i jakże aktualne w obliczu panującej epidemii i zachorowań na COVID – 19.


Due to the epidemiological situation in the country, we decided to change the date of the eighth edition of the Epimilitaris Scientific Conference to April 2022.

We invite you to read about the subject of the conference, that has the opportunity to become a forum for discussion on extremely important and up to date topics in the face of the prevailing epidemic and COVID-19 cases.


VIII KONFERENCJA NAUKOWA EPIMILITARIS 2022

The 8th SCIENTIFIC CONFERENCE EPIMILITARIS 2022

Komunikat                            Statement

Ważne informacje                 Organizational Information

Rejestracja                             Registration

Regulamin                             Terms and Conditions

Wskazówki edytorskie           Editorial Guidance

Program Konferencji         Conference Agenda

 

Previous Konferencje

Stowarzyszenie Ruch
Wspólnot Obronnych
ul. 11 Listopada 17/19

03-446 Warszawa

Powered by: EGovt Template - Mad UX © 2020. All Rights Reserved - SRWO 2021