Komunikat PL

VIII KONFERENCJA NAUKOWA EPIMILITARIS 2022

Epidemiologia i Bezpieczeństwo CBRN – Innowacje, technologie, praktyka.

11-13 kwietnia 2022 r.  Hotel „Zamek Ryn”.

Szanowni Państwo,

Organizatorzy:                                                                                              

 1. Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP,
 2. Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych,
 3. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
 4. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej,
 5. Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

serdecznie zapraszają Państwa, na kolejną, ósmą edycję Konferencji Naukowej „Epimilitaris”, zatytułowanej „Epidemiologia i Bezpieczeństwo CBRN – Innowacje, technologie, praktyka”, która odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2022 r. w Hotelu „Zamek Ryn”.

W tym roku program będzie obejmował następujące zagadnienia:

 1. Covid – 19 – doświadczenia i wnioski.
 2. Epidemiologia chorób zakaźnych będących czynnikami broni biologicznej.
 3. Epidemiologia chorób niezakaźnych, zagrażających zdrowiu służb mundurowych.
 4. Zagrożenia dla zdrowia publicznego. Doświadczenia z ostatnich lat, analizy, wnioski, propozycje – epidemie, awarie infrastruktury krytycznej.
 5. Rozpoznanie zagrożenia użycia broni masowego rażenia (BMR). Monitoring zagrożeń, rozpoznanie środowiskowe, wywiad medyczny.
 6. Identyfikacja czynników CBRN. Procedury, techniki, nowe technologie.
 7. Postępowanie w rejonie skażonym. Forensic, triage, aspekty środowiskowe. Ratownictwo medyczne w rejonie skażenia. Ewakuacja medyczna z rejonu skażonego.
 8. Szpital jako etap postępowania z pacjentem skażonym i wysoce zakaźnym.
 9. Przygotowania w zakresie bezpieczeństwa CBRN.
 10. Zarządzanie sytuacją kryzysową po zdarzeniu z użyciem czynników CBRN.
 11. Przywracanie zdolności po działaniach hybrydowych (Resilience in Hybrid War).
 12. Problemy bezpieczeństwa we współczesnej nauce bezpieczeństwa.
 13. Pozamilitarne przygotowania obronne i zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego.
 14. Ochrona zdrowia jako element krytycznej infrastruktury państwa.
 15. Nowoczesne techniki i technologie wspierające bezpieczeństwo narodowe.

Celem Konferencji jest wymiana i poszerzenie wiedzy w zakresie epidemiologii oraz bezpieczeństwa CBRN, w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego dla zdrowia publicznego w przypadku epidemii naturalnych ale także po użyciu czynników CBRN. Tematyka dotyczy szerokiego zakresu działań podejmowanych w całym procesie reagowania na zagrożenie: przygotowania i profilaktyki, czynności wczasie zdarzenia, ale również po jego wystąpieniu.

W programie została również przewidziana część na organizację warsztatów tematycznych. Zaproszeni do ich prowadzenia zostali przedstawiciele służb mundurowych z kraju oraz zagranicy (USA, Czechy, Słowacja).

Jak co roku uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne. Doniesienia naukowe zostaną opublikowane w publikacji konferencyjnej z nr ISBN.

Zapraszam na stronę internetową https://creszrp.wp.mil.pl/pl/ oraz www.srwo.org.pl, gdzie będą zamieszczane aktualne, niezbędne informacje wraz z rejestracją elektroniczną, wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy online.

Sprawy organizacyjne:

 1. Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych
 1. Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP

Powrót do poprzedniej strony

Stowarzyszenie Ruch
Wspólnot Obronnych
ul. 11 Listopada 17/19

03-446 Warszawa

Powered by: EGovt Template - Mad UX © 2020. All Rights Reserved - SRWO 2021