W bezpiecznym kraju - bezpieczny dom

Działalność naukowa

Działalność naukowa

Wykonując swoje cele statutowe Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych organizuje przedsięwzięcia naukowe o zasięgu narodowym i międzynarodowym – konferencje, sympozja
i seminaria.

Na przestrzeni lat, w dziedzinie naukowej, SRWO współpracuje z wieloma uczelniami
i Instytutami Badawczymi m.in.: Akademią Marynarki Wojennej, Akademią Obrony Narodowej, Akademią Sztuki Wojennej, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, Uniwersytetem Łódzkim, Wojskową Akademią Techniczną, Wyższą Szkołą Policji, Wyższą Szkołą Pożarniczą, Wojskowym Instytutem Medycznym, Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej, Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia.

W realizacji przedsięwzięć naukowych wspierali nas dotychczas: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Cyfryzacji, Policja, Służba Więzienna oraz inne, liczne podmioty administracji publicznej.

Przez wiele lat funkcjonowania wydarzenia naukowe organizowane lub współorganizowane przez Stowarzyszeniestały się nie tylko ważnym forum wymiany poglądów, doświadczeń
i wielowątkowych dyskusji dla interdyscyplinarnego, narodowego i międzynarodowego gremium zajmującego się obszarem bezpieczeństwa, ale także inspirującymi zderzeniami teorii z praktyką.

Przedsięwzięcia naukowe realizowane przez Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych od lat pozostawiają po sobie ślad także w formie monografii naukowych zawierających liczne doniesienia naukowe i dokumentujące bieżący  stan wiedzy naukowców i specjalistów z zakresu dziedziny nauk społecznych, medycznych, czy inżynieryjno-technicznych.

Stowarzyszenie Ruch
Wspólnot Obronnych
ul. 11 Listopada 17/19

03-446 Warszawa

Powered by: EGovt Template - Mad UX © 2020. All Rights Reserved - SRWO 2021